ค่านิยมของผู้ปกครอง ​​ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดต/วันที่มีผลใช้บังคับ: 27 มีนาคม 2566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมเว็บไซค์ของพาเรนทัล แวลูส์ (https://parentalvalues.com/) และแอปพลิเคชั่น พาเรนทัล เวลูส์ โดยมี ค่าผู้ปกครอง LLC. 9720 ริโอแกรนด์บูเลอวาร์ด NW แอลบูเคอร์คี, NM, 87114- 505-639-1223. เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ โดยมี บริษัท ไทย พาเรนทัล แวลูส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (“ไทย พีวี”) เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก Parental Values LLC ให้ดำเนินการให้บริการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า เรามีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการชี้แจงให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย Parental Values และ ไทย พีวี รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเรามิได้ให้บริการใด ๆ กับเด็กโดยตรง และเราดังนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Parental Values และ ไทย พีวี (รวมเรียกว่า “พาเรนทัล แวลูส์”) ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย พาเรนทัล แวลูส์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยพาเรนทัล แวลูส์ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของพาเรนทัล แวลูส์ (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยพาเรนทัล แวลูส์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) เรามิได้ให้บริการใด ๆ แก่เด็กและเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หลังจากที่บัญชีถูกยกเลิกนานกว่าที่กฎหมายกำหนด ซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ที่เด็กทุกวัยใช้ โดยเราได้ขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการรวบรวมข้อมูลของบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในอำนาจการปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการเปิดใช้บริการ

2. ฐานในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเป็นกากรดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายไทยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกรอบของ General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ

ในการสร้างบัญชีผู้ปกครองผ่านแอปหลักของเรา เราเริ่มต้นด้วยการรวบรวมชื่อและที่อยู่อีเมล นี่คือการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและการอนุญาตให้ตั้งค่าการควบคุมและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ระบบบัญชี เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์สำหรับบุตรหลานของคุณ เรา
ขอชื่อบุตรเดือนและปีเกิดและประเทศ คุณยังสามารถ
อัปโหลดรูปภาพไปยังโปรไฟล์ของบุตรหลานของคุณที่เด็กมองเห็นได้ในแอปสำหรับเด็ก สำหรับ
เปิดใช้งานคุณลักษณะการติดตามการออกกำลังกาย เราขอให้คุณระบุส่วนสูงของลูกและ
น้ำหนัก. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่ได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กอย่างแข็งขัน ข้อมูลต่อไปนี้ถูกรวบรวมจากอุปกรณ์ของเด็กและแชร์กับผู้ปกครองเท่านั้นเพื่อให้บริการตรวจสอบกับ Parent App และ Web App:

  • ตำแหน่งอุปกรณ์: รวบรวมเพื่อให้สามารถติดตามตำแหน่งได้

  • เข้าถึงรูปภาพ สื่อ และไฟล์ในอุปกรณ์: อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอในอุปกรณ์ของบุตรหลาน

  • การตรวจสอบข้อความ SMS: ให้ผู้ปกครองตรวจสอบข้อความ SMS ของบุตรหลานเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารของบุตรหลานปลอดภัย และบล็อกผู้ติดต่อที่เป็นอันตรายหากจำเป็น

  • เข้าถึงรายชื่อติดต่อของอุปกรณ์: ให้คุณดูและอนุมัติรายชื่อติดต่อของอุปกรณ์

  • โทรออกและโทรเข้า: ให้คุณดูประวัติการโทร

  • Motion Sensor: ให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมการออกกำลังกายของบุตรหลานด้วยเครื่องติดตามการออกกำลังกาย

การเก็บรักษาข้อมูล

ค่าของผู้ปกครองเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบบพาสซีฟจากอุปกรณ์ของเด็กเป็นเวลา 30 วัน

คุณค่าของผู้ปกครอง ​​​​จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราตามนโยบายของเรา
ค่านิยมของผู้ปกครองจะรักษาและไม่ระบุชื่อ "ข้อมูลการใช้งาน" สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในและทีมวิเคราะห์ของเราเพื่อพัฒนาบริการของเราตามข้อมูลที่เป็นจริง
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมภายในแดชบอร์ดที่ปลอดภัยของคุณ หรือคุณสามารถขอข้อมูลนี้จากเราโดยตรงโดยติดต่อเราที่ management@parentalvalues.com พร้อมระบุชื่อและรหัสลูกค้าและข้อมูลที่คุณร้องขอ - เวลาตอบสนองเป้าหมายของเราอยู่ใน 10 วัน.

ข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวม

เราอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ใช้และพฤติกรรมมือถือที่ใช้บริการของเรา ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับคุณหรือครัวเรือนของคุณได้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและไม่ได้สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละรายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เราสร้างโปรไฟล์ที่ไม่ระบุชื่อโดยใช้เฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและการใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงบริการตามความต้องการของลูกค้า

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

ภายใต้พฤติการณ์ที่ว่าหาก Parental Values ​​LLC. จะถูกควบรวมกิจการหรือถูกบริษัทอื่นได้มา คุณจะได้รับแจ้งก่อนถึงการดำเนินการตามแผนของเรา ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใด ๆ ของการควบรวมกิจการหรือนโยบายที่อัปเดตของเรา คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณด้วยเหตุผลใดก็ได้ และจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วน

การตอบสนองของเราต่อการบังคับใช้กฎหมาย

ในบางกรณี ค่านิยมของผู้ปกครองอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย คุณค่าของผู้ปกครอง​​อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตเมื่อเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นในกรณี:
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของค่านิยมผู้ปกครอง
เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการ
เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย คุกกี้และการตรวจสอบ
– คุกกี้มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ก่อให้เกิดตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งแนบมากับเบราว์เซอร์ เทคนิคการติดตามอื่นๆ เช่น บีคอน แท็ก และสคริปต์ ใช้เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลการใช้งาน

การตลาดผ่านอีเมล

บัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนของบัญชีของคุณอาจได้รับสื่อทางการตลาดหรือรายงานเป็นระยะ จนกว่าคุณจะยกเว้นตัวเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ - เราไม่อนุญาตให้ใช้ค่าของผู้ปกครองสำหรับสแปมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

ปกป้องข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้รับการเข้ารหัสและป้องกันโดยไฟร์วอลล์ที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล คุณจะได้รับแจ้งถึงแผนการละเมิดและการดำเนินการภายใน 3 วันนับจากวันที่ค้นพบผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียน

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% เราพยายามใช้วิธีการรักษาความปลอดภัย ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และการสุ่มตัวอย่างที่ปลอดภัยที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

สิ่งสำคัญคือคุณและบุตรหลานของคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงของการใช้เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันและใช้มาตรการที่ถูกต้องเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ฐานข้อมูลของเราอยู่ภายใต้การตรวจสอบการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง เราใช้ฐานข้อมูลที่ไม่แชร์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวม

นโยบายของเราเกี่ยวกับ "ห้ามติดตาม"

เราไม่สนับสนุน Do Not Track ("DNT") Do Not Track เป็นค่ากำหนดที่คุณสามารถตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเองเพื่อแจ้งเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการให้ติดตาม

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") ให้บริการในนามของเรา และดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือช่วยเราวิเคราะห์วิธีใช้บริการของเรา

แอพ Parental Values ​​​​ที่ขับเคลื่อนโดย PRIVO: PRIVO เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในโซลูชันความเป็นส่วนตัวรวมถึง COPPA Safe Harbor ที่ได้รับการอนุมัติจาก FTC พร้อมแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลประจำตัวและความยินยอม ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้สำหรับการตรวจสอบจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PRIVO โปรดดูที่นี่: https://www.privo.com/platform-privacy-policy.

เราอาจใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจการใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น บุคคลที่สามรายนี้ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่ https://support.google.com/analytics /answer/2700409?hl=th&ref_topic=2611283

เด.

รายละเอียดการชำระเงิน

เราจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ ข้อมูลดังกล่าวส่งตรงไปยังผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ผู้ประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งจัดการโดย PCI Security Standards Council ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของแบรนด์ต่างๆ เช่น Visa, MasterCard, American Express และ Discover ข้อกำหนด PCI-DSS ช่วยรับรองการจัดการข้อมูลการชำระเงินอย่างปลอดภัย
ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เราทำงานด้วยคือ:

  • การชำระเงินแบบบูรณาการในแอปพลิเคชัน Google Play

  • สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://pay.google.com

  • PayPal / Braintree

  • สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.braintreepayments.com/legal/braintree-privacy-policy

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา เป็นทุนการศึกษาผ่านลิงค์พันธมิตร ที่แบ่งปันกับคุณหากคุณ "เลือกใช้" ผ่านหน้าการตั้งค่า หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายของตนเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เราไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้และเรามีรายละเอียดการติดต่อของคุณ เราจะติดต่อคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา:

อีเมล: management@parentalvalues.com

รับรองความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็กโดย PRIVO: COPPA Safe Harbor Certification

Parental Values, LLC ขึ้นทะเบียนในโปรแกรมรับรองของ PRIVO เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งรับรองโดย COPPA หรือ PRIVO Kids Privacy Assured COPPA Safe Harbor Certification Program ท่านสามารถทำการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนรับรองฟีเจอร์ดิจิทัลในโปรแกรมนี้ได้โดยการคลิกที่ตราสัญญลักษณ์การรับรองของ PRIVO โดยที่องค์กร PRIVO เป็นองค์กรอิสระและเป็นองค์กรในลักษณะของบุคคลที่สามซึ่งมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีการรวบรวมทางออนไลน์ ตราประทับการรับรอง PRIVO COPPA ที่โพสต์ในหน้านี้ระบุว่า Parental Values, LLC มีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับการร้องเรียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของ COPPA และตกลงยอมรับกระบวนการกำกับดูแลและระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคของ PRIVO หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่ management@parentalvalues.com หากคุณมีข้อกังวลเพิ่มเติมหลังจากติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อ PRIVO ได้โดยตรงที่ privacy@privo.com

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไป เราคิดว่าจะเป็น มีความสุขกับมันเห็นด้วย